Tagarchief: Examens

Examens!

Lees voor met webReader

Een late blog door alle examens.

Ik heb de afgelopen twee weken schriftelijke examens (centraal examens) gemaakt dat ging na mijn idee wel goed. Wiskunde vond ik het moeilijkst maar dat was ook mijn verwachting eigenlijk.

Ik heb dit jaar in 6 vakken examen gedaan, namelijk in Engels, Wiskunde, Aardrijkskunde, Maatschappijleer 2, Biologie en Rekenen.

Vorig jaar was ik al geslaagd voor Duits, Nederlands en Maatschappijleer 1, deze vakken heb ik met goede cijfers afgerond waardoor ik compensatie punten heb. Dit betekent dus dat ik twee vijven mag halen of één vier. Ik hoop dat het natuurlijk dat ik een zes of hoger heb. Maar het geeft mij zelfvertrouwen dat ik ook twee vijven of één vier mag halen.

Nu moet ik helaas alweer naar school om mondeling te gaan oefenen, ik baal hier af en toe enorm van omdat mensen die op een reguliere school zitten die ook examen hebben gedaan al vakantie hebben.

Gelukkig komen er ook nog een paar leuke dingen aan zoals een gala en we hebben gelukkig ook nog een hoop vrije dagen in juli 🙂

Ik heb mijn mondelinge examens medio juli dus dat duurt nog wel eventjes, ik heb mondelinge examens omdat ik staatsexamen doe, dat zit net even wat anders in elkaar dan een examen op een reguliere school.

Bij een reguliere school doe je schoolexamens en centraal examen. Bij schoolexamens heb je een aantal toetsen die meetellen voor je examens, het cijfer van de centrale examens en schoolexamens worden bij elkaar opgeteld waardoor je tot een cijfer komt.

Op een mytylschool doe je meestal staatsexamen dat bestaat uit centraal examen (schriftelijk) en mondelinge examens. Op een mytylschool is het zo dat het cijfer van het centraal examen en het mondelinge examen bij elkaar worden geteld waardoor je tot een cijfer komt.

Nu wordt het dus weer keihard trainen voor de mondelinge examens, ik hoop dat ik slaag en dat ik dan naar de opleiding Juridische dienstverlening kan zoals ik jullie eerder vertelde in mijn vorige blogs.